Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/28 тоот захирамжаар Баяннуур сумын засаг даргаар И.Дөрветханыг томилов.

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/28 тоот захирамжаар Баяннуур сумын засаг даргаар И.Дөрветханыг томилов. Баяннуур сумын засаг даргаар томилогдож буй И.Дөрветханд ажил хүлээцүүлэх ажлын хэсэг байгуулагдаж, ажиллаж байна.

You May Also Like