Баян-Өлгий аймгийн нутагт хүчин төгөлдөр түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт