Баян-Өлгий аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2024 онд шууд гэрээгээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт