Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын Засаг даргын Тамгын газар болон Ногооннуур сумын Цагааннуур тосгоны захирагчийн албаны 2021 оны 07 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ