Баян-Өлгий аймгийн Соёлын хэлтсийн дүрэм батлах тухай А/931