Баян-Өлгий аймгийн төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн эмнэлэг,сувиллуудын тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл