Баян-Өлгий аймгийн Худалдан авах ажлын 2021 оны төлөвлөгөө