БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЛААР ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ