Баян-Өлгий аймгийн үйлчилгээний зориулалттай “Ах босага” барилгын засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/970