Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Баяннуур, Сагсай, Дэлүүн сум/ ажлыг багцад хуваах тухай А/111