Бруцеллёзын вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай