Бугат сумын төвд баригдсан “Алтан нутаг” хиамны үйлдвэрийн барилгыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай