Бугат сумын төв, Өлгий сумын 4 дүгээр багт гэрэлтүүлэг тавих ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/930