Бугат сумын Хатуу багийн эмчийг унаажуулах ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/108