Бугат сумын Хатуу толгойд байрлах Хасбаатарын тохижуулах, явган хүний шат хийх ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай