Бугат сумын Хүүхдийн 2 дугаар цэцэрлэгт хатуу, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх ажлыг хүлээж авах комисс байгуулах тухай