Бугат сумын 100 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/953