Бугат сумын 4 дүгээр багт мал угаах ванн барих ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/879