Булган сумын 1 дүгээр сургуулийн охидын дотуур байр болон хөвгүүдийн дотуур байрны засварын ажлуудыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/878