Буянт сумын Соёлын төвийн засварын ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/574