Буянт сумын стадионы засварын ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/649