Буянт сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн камержуулах ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/602