Буянт сумын цэцэрлэгт гүний худаг гаргах ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай