“Бүргэдийн баяр 2022” аялал жуулчлалын арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай А/694