Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг цуцлах тухай