Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлж газар эзэмшүүлэх тухай А/43