Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлж эзэмшүүлэх тухай А/25