Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлж газар эзэмшүүлэх тухай