Газар эзэмшүүлэх эрхийн дахин дуудлага худалдааг зарлах тухай А/1029