Газар эзэмшүүлэх эрхийн дахин дуудлага худалдаа явууоах тухай