Газар эзэмшүүлэх эрхийн цахим дуудлага худалдаа зарлах тухай А/992