Газар өмчлүүлэх захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай А/94