Газрын дуудлага худалдаа явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/1070