Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг 2022 онд зохион байгуулах тухай 01