Гамшгаас хамгаалах сургууль зохион байгуулах тухай А/190