Гоёл чимэглэлийн болон жимсний модны тарьц, суулгац худалдан авах ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/336