Гэрийн ажиглалтад шилжсэн иргэдэд хяналт тавих ажлыг эрчимжүүлэх тухай