“Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе” аян зохион байгуулах тухай