Дэлүүн сумын соёлын төвийн барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/974