Дэлүүн сумын Сум дундын эмнэлэгт тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай