Дэлүүн сумын 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрны /75 А корпус/ засварын ажлыг ашиглалтад оруулах зомисс байгуулах тухай А/868