Дэлүүн сумын 11 дүгээр багийн Шургын голд модон гүүр барих ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай