Ерөнхий боловсролын сургуулиудын компьютерийн лабораторийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Алтай, Булган, Улаанхус, Цэнгэл, Ногооннуур, Бугат, Алтанцөгц, Буянт, Толбо сум /нийлүүлэх багц-2, багц-9, ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай