Ерөнхий боловсролын сургуулиудын компютерийн лабораторийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Алтай, Булган, Улаанхус, Цэнгэл, Ногооннуур, Бугат, Алтанцөгц, Буянт, Толбо сум /нийлүүлэх багц-4, багц-6, багц-7 ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай