Ерөнхий боловсролын сургуулиудын компьютерийн лабораторийн тоног төхөөрмж /Баян-Өлгий, Алтай, Булган, Улаанхус, Цэнгэл, Ногооннуур, Бугат, Алтанцөгц, Буянт, Толбо сум/ нийлүүлэх багц-11 ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай