Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай