ЗАРЛАЛ

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хяналт шалгалтаар хураагдсан загасны уурга, мөсний өрөм, 3 шүдтэй халбагатай дэгээ, лом төмөрийг Хураан авсан хөрөнгө, эд зүйл, хэрэгслийг үнэлэн худалдан борлуулах, устгах талаар шийдвэр гаргах,хэрэгжилтэнд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлэх Баян-өлгий аймаг дахь орон тооны бус зөвлөлөөс худалдан борлуулах шийдвэр гарсан тул 2021 оны 09 дугаар сарын 15 -ны өдөр 10 цагт дуудлага худалдаанд оролцох иргэн аймгийн Засаг даргын Тамгын газаас холбогдоох мэдээлэл аван уу.

ХУДАЛДАН БОРЛУУЛАХ КОМИСС
Утас:70422619

2021. 09.06      Өлгий сум

You May Also Like