Иргэн Ж.Дулатын нэг айлын амины орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/28