Иргэн Ж.Калимагийн 15 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1004