Иргэн С.Жолболатын худалдаа үйлчилгээний төвийн барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/08